Termeni și Condiții

Acord de utilizare MedSoft


1. Părțile Contractante

S.C. RCL CONSULTING S.R.L., cu sediul social în Bacău, Str. Alexandru cel Bun, nr. 8, sc. B, ap. 9, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J04/525/2001, cod unic de identificare 14118929, cont bancar RO25 INGB 0000 9999 0432 9862, deschis la ING BANK, telefon 075.633.76.38 – 075MEDSOFT, email office@med-soft.ro, reprezentată de Răcilă Corneliu – Administrator, în calitate de Furnizor.


și


Clientul, cu datele de identificare din platforma www.med-soft.ro


au agreat următoarele:


Acesta reprezintă contractul propus de Furnizor și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul med-soft.ro și web.med-soft.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – „Am luat la cunoștință Termenii și condițiile de utilizare” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Furnizorului în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.


Definiții:

med-soft.ro și web.med-soft.ro: site-urile de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe aceste site-uri web sau pe subdomeniile acestora.


Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Furnizor prin intermediul site-urilor med-soft.ro și web.med-soft.ro sub forma unui abonament, precum, dar fără a se limita la: servicii de acces la aplicații de gestiune pacienti, programari, dosar electronic pacient, casierie, gestionare și administrare de documente financiar contabile, expediere sms si emailuri, rapoarte, asistență pentru aceste servicii, gazduire si backup baze de date, etc.


Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.


Client: persoana juridică care face o comandă pe site-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro sau se înregistrează ca utilizator.


Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.2. Obiectul Contractului

2.1. În calitate de dezvoltator al aplicatiei informatice MedSoft Web si al aplicatiilor conexe, Furnizorul prestează pentru Client servicii de acces la aplicații software de gestiune a activitatii cu specific medical, astfel:

 1. Asigură accesul la aplicatia online MedSoft Web si la functionalitatile acesteia grupate in module precum, dar fără a se limita la: gestiune pacienti, programari, dosar electronic pacient, casierie, gestionare și administrare de documente financiar contabile, expediere sms si emailuri, notificari, rapoarte, etc. Aplicatia MedSoft Web poate fi accesata prin intermediul unei aplicatii de tip browser web, cross-platform (Windows, Mac și Linux, iOS și Android) si cross-device (calculator, tableta, telefon smartphone);

 2. Oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicației MedSoft Web și a altor aplicații conexe.

 3. Asigură servicii de gazduire a bazei de date;

 4. Efectuează zilnic/săptămânal backup al bazei de date;

 5. Oferă suport de luni până vineri între orele 9:00-17:00 pentru probleme legate de functionarea aplicației MedSoft Web si aplicatiile conexe dezvoltate de Furnizor. Suportul este oferit telefonic de către personalul Furnizorului la numărul de telefon 0736.78.76.78 (0736 SUPORT) și remote prin aplicația MedSoft Suport, dacă există conexiune internet. Numarul de ore de aferente activitatii de suport este limitat, conform pachetului de servicii ales de Client;

 6. Asigură permanent supraveghere tehnica si de securitate a serverelor;

 7. Dezvoltă in mod constant aplicatiile software;

 8. Actualizează periodic aplicația MedSoft Web în conformitate cu modificările intervenite în legislație (actualizări legislative);

 9. Actualizează periodic aplicația MedSoft Web la cea mai nouă versiune disponibila pentru modulele din pachetul de servicii ales de Client;

 10. Asigură mentenanța periodică a bazei de date pentru o functionare in parametri optimi;

 11. Permite un numar nelimitat de conectari pentru un utilizator in decursul derularii contractului, de pe un numar nelimitat de dispozitive. Un utilizator va putea sa se conecteze in acelasi timp de pe maxim 2 dispozitive diferite.;

 12. Asigură conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https);

 13. Asigură sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Furnizorului nu funcționează offline;

 14. Notează in fisiere de tip log diverse informatii precum, dar fără a se limita la: adrese IP, data si ora tranzactiilor, browserul utilizat, ISP, numarul de clickuri, etc. cu scopul de analiza comportamentul utilizatorilor in vederea imbunatatirii serviciilor sau cu scopul de a asigura securitate sistemului.

2.2. Clientul va alege un pachet de servicii din pachetele oferite de Furnizor, pachet caracterizat printr-o combinatie preconfigurata de: module ale aplicatiei, servicii, modalitate de plata, frecventa de plata si valoare abonament lunar. Pachetele de servicii oferite de Furnizor sunt disponibile pe site-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro. Pretul lunar sau anual se va stabili de catre Furnizor in functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla si de la un reprezentant Furnizorului prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Furnizor pentru MedSoft Web.

2.3. Clientul poate solicita în scris servicii suplimentare fata de pachetul ales incluzând, dar fără a se limita la: configurare sistem (campuri obligatorii, fise in dosarul electronic, rapoarte, dashboard), instruire utilizatori, deplasări pentru activitati de suport ce nu se pot rezolva telefonic sau remote, dezvoltare software, suport hardware, etc. Furnizorul are libertatea de a analiza si de a alege daca face o oferta tehnico-financiara pentru serviciile solicitate (in totalitate sau partial) sau daca refuza solicitarea.

2.4. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul med-soft.ro și web.med-soft.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință Termenii și condițiile de utilizare”.

2.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe med-soft.ro și web.med-soft.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.3. Valoarea contractului și efectuarea plății

3.1. Pentru serviciile solicitate, Clientul va plăti Furnizorului in avans o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

3.2. Furnizorul va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar Clientul va efectua plata pe baza acestora.

3.3. Clientul este de acord ca utilizatorul cu rolul de Administrator care a creat contul in platforma sa fie imputernicit in relatia cu Furnizorul in ceea ce priveste facturarea serviciilor.

3.3. Clientul este de acord cu emiterea facturilor exclusiv in format electronic. Acestea vor fi expediate prin posta electronica sau vor fi disponibile in aplicatia MedSoft Web.

3.4. Clientul este de acord sa efectueze plata serviciilor exclusiv prin plata online sau transfer bancar.

3.5. Facturile emise de Furnizor se vor achita de către Client în maxim 15 zile calendaristice de la data emiterii.4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data inregistrarii contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

4.2. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul, Furnizorul va trimite, in mod automat, fără nicio formalitate, notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

4.3. Furnizorul oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit aplicatia MedSoft Web pe o perioadă de 14 de zile calendaristice. In acest interval de timp, Clientul poate utiliza aplicatia cu functionalitate limitata. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile calendaristice. Clientul are posibilitatea de a solicita ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4.4. Din momentul in care Furnizorul confirma ca a incasat plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Furnizor.

4.5. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.5. Disponibilitatea serviciilor

5.1. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi acces continuu (24/7) la servicii, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99%. Acest lucru inseamna ca serviciile pot fi indisponibile pentru cel mult 3,65 zile intr-un an calendaristic.

5.2. Perioada de indisponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul aplicatiei, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate.

5.3. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.4. Având în vedere dependența functionarii serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Furnizorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.

5.5. In situatia in care Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Furnizorului pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. MedSoft Web este un serviciu SaaS (Software as a Service), o aplicatie web-based care necesita o conexiune stabila la internet pentru a fi utilizata.

5.7. Cerinte minime pentru utilizarea serviciului:

 1. Conexiune internet broadband;

 2. Browser Google Chrome in versiunea curenta. Versiunile de browser care au depasit end-of-life nu sunt suportate;

 3. Orice echipament (calculator desktop, calculator laptop, tableta, telefon) care are instalat browserele de mai sus;

 4. Utilizator si parola.

5.8. Oferta Furnizorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe med-soft.ro și web.med-soft.ro. Furnizorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.9. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări.

5.10. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.11. Accesul la programul MedSoft este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.12. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil din motive imputabile Furnizorului, Clientul își poate exporta datele în format tabelar universal. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract, etc.), Furnizorul se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta datele în format tabelar universal. Furnizorul nu își poate asuma vreo obligație legata de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.6. Penalităţi

6.1. Pentru întârzieri în plata facturilor Furnizorului, acesta va percepe penalizări de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor emise către Client şi rămase restante.

6.2. În situația în care Clientul nu onorează facturile în termenul prevăzut în prezentul Contract la punctul 6.1., Furnizorul are dreptul de a suspenda sau inceta Contractul, cu notificarea Clientului în prealabil. După efectuarea plaţilor restante de către Client, Furnizorul va relua furnizarea serviciilor suspendate în cel mai scurt timp posibil.

6.3. Penalităţile calculate nu vor putea depăşi valoarea contractului.7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Furnizorul îşi asumă următoarele obligaţii:

 1. Sa ofere serviciile prevăzute în prezentul contract la Cap. 2 cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;

 2. Sa păstreze confidentialitatea tuturor informațiilor introduse de Client aplicatie;

 3. Sa nu monitorizeze și sa nu exercite nici un control asupra datelor și datelor Clientului;

 4. Sa acorde Asistenţă tehnică utilizatorilor pentru corectarea anomaliilor survenite în funcţionarea produsului informatic şi a anomaliilor în înregistrările de date – dovedite ca fiind cauzate de produsul informatic;

 5. Să asigure un nivel maxim de securitate a informatiilor din baza de date, in concordanta si cu nivelul tehnic al echipamentelor Clientului;

 6. Sa acorde asistenta Clientulului pentru a își putea exporta datele intr-un format tabelar

  universal;

 7. Să asigure colaborarea dintre personalul său şi cel al Clientului în timpul derulării Contractului, pe toată durata acestuia și să răspundă prompt cererilor Clientului privind această colaborareş

 8. preia solicitarile de suport si sa ofere un raspuns acestor solicitari intr-un interval de maxim 24 de ore de la preluare. Daca intervalul de 24 de ore se intersecteaza cu zile nelucratoare, intervalul de raspuns se prelungeste cu durata zilelor nelucratoare. Dupa caz, raspunsul poate insemna: investigarea/reproducerea situatiei semnalate, confirmarea/infirmarea situatiei semnalate, efectuarea unor actiuni in sensul celor semnalate, oferirea unui termen de remediere a situatiei semnalate, refuzul de a efectua actiuni in sensul celor semnalate, trimiterea unei oferte tehnico-financiara in sensul celor semnalate in cazul serviciilor care nu fac parte din prezentul contract (de ex: dezvoltare software).


7.2. Furnizorul are următoarele drepturi:

 1. Sa fie platit;

 2. Sa suspende contul de utilizator sau sa blocheze accesul la acesta in cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client;

 3. Sa colecteze date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.


7.3. Clientul îşi asumă următoarele obligaţii:

 1. Să plătească contravaloarea sistemului informatic (licenţe şi servicii) în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

 2. Să asigure colaborarea dintre personalul său şi cel al Furnizorului în timpul derulării Contractului, pe toată durata acestuia și să răspundă prompt cererilor Furnizorului privind această colaborare;

 3. Să folosească serviciile Furnizorului în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane;

 4. Să respecte legislaţia internă şi internaţională în domeniul copyright-ului (drepturi de autor), în ceea ce priveşte utilizarea și copierea programelor informatice;

 5. Să păstreze confidenţialitatea asupra metodologiei folosite de FURNIZOR şi asupra know-how-ului ce se va furniza de către Furnizor către Beneficiar;

 6. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale, deoarece Clientul creaza si gestioneaza sistemul de utilizatori si setul de drepturi de acces;

 7. Sa iși asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Furnizorului;

 8. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.


7.2. Clientul are următoarele drepturi:

 1. Sa adăuge în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

 2. Sa exporte in orice moment informatiile din baza de date intr-un format tabelar universal;


7.5. Clientul ințelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.8. Înregistrare, utilizatori, parole și responsabilități

8.1. Aplicatia MedSoft Web este o aplicatie online de tip “software as a service” oferita de Furnizor si poate fi utilizata doar in urma inregistrarii pe site-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro.

8.2. Prin inregistrare, Clientul declara ca:

 1. este reprezentantul legal al unei entitati comerciale (societate comerciala, persoana fizia autorizata, cabinet medical individual, etc.);

 2. a introdus datele reale organizatiei si ale reprezentantului;

 3. are varsta de cel putin 18 ani si este o persoana reala.

8.3. Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau opri furnizarea serviciilor si de a interzice accesul la serviciile sale viitoare in situatia in care informatiile furnizate de Client sunt false sau invalide, in totalitate sau partial.

8.4. Accesul Clientului si utilizarea aplicatiei MedSoft Web pe site-urile med-soft.ro și web.med-soft.ro este permis Clienților ce au achitat abonamentul lunar sau utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația pentru un timp limitat.

8.5. Clientul va accesa aplicatia la adresa personalizata care i-a fost indicata de forma https://web.med-soft.ro/client

8.6. MedSoft Web este un serviciu online care sustine activitatea echipelor. Clientul utilizeaza un sistem individual MedSoft Web pentru a stoca datele sale. Doar un utilizator cu drept de Administrator poate acorda altor colegi acces in aplicatie prin crearea unui cont de acces individual pentru fiecare coleg.

8.7. Fiecare persoana (angajat) va avea propriul utilizator (user, parola si nivel de acces) in baza caruia va accesa serviciile MedSoft Web.

8.8. Un utilizator MedSoft Web poate fi folosit de o singura persoana.

8.9. Clientul nu va dezvălui nimănui parolele de acces. Clientul este responsabil pentru pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a gestionarii defectuoase a parolelor.

8.10. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor de a proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Furnizorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă de Client către Furnizor se va face pe propriul risc.

8.11. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-urilor med-soft.ro și web.med-soft.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8.12. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicații.9. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

9.2. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

9.3. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Furnizorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

9.4. Următoarele acțiuni, inacțiuni, demersuri și tentative sunt considerate comportament interzis și constituie încălcarea obligațiilor Clientului, care poate duce la încetarea contractului, fără nicio notificare sau intervenție a instanței: spam, activități ilegale (hacking, cracking, warez, phishing, spoofing, sniffing, atacuri de tip denial of service, bitorrent seed boxes etc.), viruși și alte activități distructive (viruși, viermi, keylogger, cai troieni, pinging, flooding, mail bombing, în atacuri de tip denial of service), proxy-uri anonime, sisteme topsite sau ranking, software de tip bots sau crawler, transmiterea de informații eronate, postarea informațiilor și imaginilor private, jocuri de noroc, pariuri, prostitutie, pornografie infantilă, nuditate, pornografie, trafic de organe, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen, scheme ponzi sau scheme piramidale, folosirea frauduloasă a sumelor de bani de pe carduri de credit sau afișarea de informații despre carduri de credit ale unor terți, fără consimțământul lor, colectarea de informații personale pentru utilizarea in scopuri ilegale, sau in orice scop fără acordul persoanelor ale căror date sunt colectate, să vândă sau să ofere spre vânzare următoarele: substanțe aflate sub controlul legii, substanțe stupefiante, arme, materiale piratate, instrucțiuni privind fabricarea, asamblarea sau obținerea de bunuri ilegale sau arme, programe, produse sau servicii de natură sexuală, servicii privind escortele sau alt conținut pentru adulți precum și să posteze orice conținut sau să întreprindă orice acțiune considerate de Furnizor ca fiind dăunătoare sau ilegale.

9.5. Beneficiarului îi este interzisă angajarea în alte activități, destinate a perturba sau interfera cu sau care pot duce la întreruperea sau interferarea utilizării în mod eficient a serviciilor Furnizorului (sau orice rețea, servicii, echipament și/sau sistem conectate) sau care creează prejudicii Furnizorului, respectiv, reputația, fondul de comerț, clienții și/sau relația cu ceilalți clienți sau capacitatea lor de a utiliza în mod eficient Serviciile.

9.6. Echipamentele Furnizorului nu vor fi utilizate sub nicio formă și în nici o circumstanță pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din România, Uniunea Europeană și/sau SUA.

9.7. Deși Furnizorul face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în aplicatiile sale, Furnizorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate.

9.8. Furnizorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.10. Dreptul de proprietate și dreptul de autor

10.1. Este înţelegerea Părţilor că exercitarea drepturilor conferite prin prezentul Contract și îndeplinirea obligaţiilor aferente se vor face în deplină conformitate cu dispoziţiile legale relevante, în special în materia protejării mediului concurenţial normal, și a legislaţiei privind dreptul de autor și drepturile conexe.

10.2. Toate livrabilele proiectului (aplicatiile software, arhitectura aplicatiilor si a bazei de date), know-how-ul și documentele asociate (manuale de utilizare si configurare, instructiuni de lucru, etc.) predate de Furnizor în cadrul prezentului contract sunt și vor rămâne proprietatea Furnizorului.

10.3. Clientul primeşte dreptul de utilizare perpetuă. Clientul nu are dreptul de a transfera dreptul de utilizare a sistemului informatic către terti.

10.4. În cazul în care în urma realizării proiectului au rezultat produse diferite de cele avute în vedere la încheierea prezentului contract, drepturile de autor, atât cele morale cât și cele patrimoniale, asupra acestor produse special dezvoltate aparţin de drept și exclusiv Furnizorului, în calitate de persoana sub numele, responsabilitatea și din activitatea căreia au fost create aceste produse.

10.5. Furnizorul va avea dreptul de a înregistra aceste drepturi de autor pe numele său la toate autorităţile competente, în calitate de titular exclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

10.6. Clientul se obligă pe durată nelimitată în timp să nu reproducă produsele furnizate și/sau dezvoltate prin intermediul acestui contract care aparţin Furnizorului, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea ar fi determinată de încărcarea, afişarea, transmiterea sau stocarea datelor, și să nu producă sisteme cu aceleaşi funcţii ca sistemele furnizate și/sau dezvoltate cu excepţia situaţiei în care obţine acordul scris al Furnizorului.

10.7. Clientul se obligă să nu traducă, adapteze, altereze sau transforme în vreun fel produsele dezvoltate de Furnizor în baza prezentului contract, să nu reproducă rezultatul vreuneia dintre aceste operaţiuni și să nu realizeze nici o difuzare a produselor furnizate și/sau dezvoltate.

10.8. Clientul se obligă să nu utilizeze produsele furnizate și/sau dezvoltate decât în limitele convenite în baza prezentului contract, să nu transmită altei persoane drepturile de utilizare a acestor produse și să nu exploateze produsele furnizate și/sau dezvoltate în alte scopuri în afără celor stipulate prin prezentul Contract.

10.9. Clientul se obligă să nu comunice nici unei terţe persoane, fata de care nu desfăşoară activităţi în conformitate cu prezentul Contract, informaţiile, datele sau orice aspecte privind produsele furnizate și/sau dezvoltate, aceasta obligaţie revenind și angajaţilor, reprezentanţilor, consultanţilor, agenţilor lui, precum și oricăror persoane aflate în orice fel de relaţie de colaborare cu Clientul.11. Încetarea contractului

11.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 2. la iniţiativa oricăreia dintre părţi cu o notificare scrisă prealabilă, anterioară datei încetării contractului cu minim 30 de zile. Notificarea se transmite în scris cu confirmare de primire prin poșta sau email;

 3. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte că o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului Contract;

 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți.

11.2. Rezilierea/încetarea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi12. Limitarea răspunderii

12.1. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru nici o pagubă directă sau indirectă, pagube de pierdere a profiturilor, încasărilor, datelor, suferite de Client, inclusiv pagube care pot să apară din cauza utilizării defectuoase sau necalificate de către Client a aplicatiilor cloud.13. Confidențialitate

13.1. Nici una din părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte părţi:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;

 2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

13.2 Noţiunea de informaţii confidenţiale nu se aplică pentru informaţiile care:

 1. sunt publice;

 2. sunt sau devin publice, prin alte mijloace decât încălcarea acestui contract;

 3. se aflau în posesia legală a părţii sau au fost cunoscute de către aceasta înaintea dezvăluirii lor de către cealaltă parte;

 4. au fost primite de la un terţ care este autorizat să le utilizeze și să le facă publice;

 5. se solicită dezvăluirea lor în conformitate cu dispoziţiile legale de către orice autoritate de reglementare sau de către orice autoritate îndreptăţită.14. Forța majoră

14.1. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

14.2. Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzator – total sau parţial – a oricăror obligaţii care ii revin în baza prezentului Contract, dăcă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

14.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

14.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

14.4. Dacă evenimentul respectiv nu încetează în termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. În aceasta situație, încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.15. Legea guvernantă

15.1. Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat conform legii române.

15.2. Neintelegerile ivite intre Parti in timpul executarii prezentului Contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de la sediul Furnizorului.16. Dispoziții finale

16.1. Părțile declară că acceptă clauzele prezentului contract în mod expres prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință Termenii și condițiile de utilizare”.

16.2. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul părților prin încheierea unui act adițional.

16.3. În cazul în care una din Părţi se divide sau fuzionează cu oricare altă companie în timpul valabilităţii contractului şi prin aceasta obţine o personalitate juridică distinctă de cea avută anterior, prezentul contract nu încetează, drepturile şi obligaţiile prevăzute în el fiind preluate de noile persoane juridice.

16.4 Dacă în orice moment, orice prevedere din prezentul Contract este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislaţiei și jurisdicţiei, nici legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi afectate sau influenţate negativ de acestea.
Prezentul contract este disponibil la adresa http://med-soft.ro/termeni-si-conditii/